Kolačići 803.hr | hrvatski

Zaštita privatnosti

Tvrtka Osam nula tri d.o.o. svojim tehnološkim rješenjima prati standarde koji se odnose na zaštitu privatnosti korisnika interneta. Implementacijom naših rješenja našim klijentima i oni preuzimaju navedene načine provođenja zaštite privatnosti korisnika interneta, te održavaju visoki nivo standarda zaštite privatnosti posjetitelja web stranica.

Internet stranice koje je izradila tvrtke Osam nula tri d.o.o. koriste internetske "kolačiće" u više navrata.

Prvi "kolačići" su postavljeni od Google analitike i služe za praćenje korisnika dok se isti nalaze na web stranicama na kojim je Google analitika postavljena.

Drugi "kolačići" su postavljeni od strane tvrtke Osam nula tri d.o.o. i služe kako bismo označili Vas kao posjetitelja ovih web stranica, te evidentirali da ste upoznati s obavijesti o korištenju internet "kolačića" i nemaju druge funkcije niti mogućnosti.

Treći kolačići su kolačići servisa koje korisnici naših tehnoloških rješenja imaju mogućnosti koristit prema vlastitim potrebama. Podrazumijevaju se servisi kao Facebook, YouTube i slični...

Za sve ostale potrebe vezana uz funkcioniranje web stranica tvrtke Osam nula tri d.o.o. svojim klijentima i njihovim posjetiteljima ne postavlja kolačiće već koristiti tehnologije uz koje isti nisu potrebni.

Zahvaljujemo Vam se što koristite navedene "kolačiće".

Osam nula tri d.o.o. u svoje ime i u ime korisnika naših tehnoloških rješenja.

803.hr kolačići

NAZIV DOMENA - KORISNIK NAŠA NAMJENA KATEGORIJA TRAJANJE
cookie_do_not_show_notice Korisnik Info i signal o prikazanoj obavijesti te izbjegavanju višestrukog prikazivanja istog Vlastiti kolačići Jedna godina

Google analytics kolačići

NAZIV DOMENA - KORISNIK NAŠA NAMJENA KATEGORIJA TRAJANJE
__utma Korisnik Statistika Google Analytics pregleda web stranice Kolačići Google analitike 2 godine
__utmb Korisnik Statistika Google Analytics pregleda web stranice Kolačići Google analitike 30 min
__utmc Korisnik Statistika Google Analytics pregleda web stranice Kolačići Google analitike Privremeno trajanje boravka
__utmz Korisnik Statistika Google Analytics pregleda web stranice Kolačići Google analitike 6 mjeseci

Online servisi kolačići

NAZIV DOMENA - KORISNIK NAŠA NAMJENA KATEGORIJA TRAJANJE
Facebook kolačići facebook.com Plugin Facebook "Like Box" web posjetitelju daje dodatnu vrijednost plugina, te nudi posjetiteljima uvid kako je sadržaj na stranici relevantnim iz perspektive posjetitelja socijalne mreže Facebook. Ako niste prijavljeni na FB, nećete instalirati kolačić. Ako ste prijavljeni na FB plugin instalira sve kolačiće napravljene vanjskim dobavljačima, koje ne kontrolira Osam nula tri d.o.o. Kolačići pribavljači Različito
Youtube kolačići youtube.com Plugin za Youtube sadržaja, plug-in instalira sve kolačiće napravljene vanjskih dobavljača, koje ne kontrolira Osam nula tri d.o.o. Kolačići pribavljači Različito

Cookies 803.hr | english

Privacy policy

Osam nula tri company with his own technology solutions follows standards who are related on privacy policy of Internet user. The implementation of our solutions to our clients and they take some ways in the privacy of Internet users, and held a high level of visitor privacy protection standards.

Websites developed by Osam nula tri d.o.o. company use "cookies" on more occasions.

The first "cookies" are set by Google Analytics which is a service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies to help us analyze how users use our website.

Second "cookies" are set by Osam nula tri d.o.o. and are used to mark you as a visitor of this website, that you're familiar with the information about how to use the Internet "cookies" and they have no other functions or feautres.

Third cookies are cookies that service users of our technological solutions are able to use according to their own needs. Refer to the services like Facebook, YouTube and etc...

For all other functionalities on websites developed by Osam nula tri d.o.o. we do not use cookies but technology solutions that does not need them.

Thank you for using previously listed "cookies".

Osam nula tri d.o.o. on its own behalf and on behalf of clients using our technology solutions.

803.hr cookies

NAME DOMAIN - USER OUR PURPOSE CATEGORY DURATION
cookie_do_not_show_notice User Info and signal showed on the notice and avoidance of multiple impressions of the same Our cookies 1 year

Google analytics cookies

NAME DOMAIN - USER OUR PURPOSE CATEGORY DURATION
__utma User Google analytics statistics website view Google analytics cookies 2 years
__utmb User Statistika Google Analytics pregleda web stranice Google analytics cookies 30 minutes
__utmc User Statistika Google Analytics pregleda web stranice Google analytics cookies Temporarily visit duration
__utmz User Statistika Google Analytics pregleda web stranice Google analytics cookies 6 months

Online services cookies

NAME DOMAIN - USER OUR PURPOSE CATEGORY DURATION
Facebook cookies facebook.com Facebook "Like Box" plugin adds an extra plugin valuable to the website visitors, also offers a review, how is web content relevant from the Facebook visitor perspective. If you have not logged into Facebook, you will not install a cookie. If you are logged into Facebook, plugin installs all cookies set by outsourced supplier, that is not controlled by Osam nula tri d.o.o. Colectors cookie Differently
Youtube cookies youtube.com Youtube content plugin, plug-in installs all cookies made by outsourced supplier, that is not controlled by Osam nula tri d.o.o. Colectors cookie Differently